DE | Pirna

Bonsajové trienále

Zwischen den Bonsai-Freunden im Grenzgebiet gibt es langjährige Beziehen, teilweise schon seit Vorwendezeiten.
In Mitteldeutschland waren es nach der Wende insbesondere Tschechische Bonsai-Freunde, die am Neuaufbau der zusammengebrochenen Strukturen halfen.
Bonsai lebt von Ausstellungen und so entstand der Gedanke, gemeinsam ein Veranstaltungsprojekt mit internationalem Anspruch zu etablieren, welches jährlich wechselnd in einem drei beteiligten Länder stattfindet.

Kategorie

  • Setkání
  • Vzdělání
  • Česko-německá setkání
  • Práce s dětmi/mládeží
  • Hudba / Umění
  • Volný čas

Kontaktní osoba

Thomas Pallmer

Kontakt

Mitteldeutscher Bonsai Regionalverband e.V.
Am Wildgehege 3
DE-01796 Pirna
Telefon: +49 3501 460323
mbr@bonsai-regional.de
www.bonsai-triennale.eu

Social Media

Jazyky iniciativ

DE/CZ/PL/EN

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu