CZ | Děčín

Sousedský spolek Merboltice, o.s.

Nachbarschaftsverein Merboltice

„Občanské sdružení Sousedský spolek Merboltice, o.s. (registrováno Ministerstvem vnitra v červenci 2011) bylo založeno členy neformální občanské iniciativy “Vaši sousedé”, v rámci které jsme realizovali projekty a akce v Merbolticích v letech 2006 – 2011. Občanské sdružení jsme se rozhodli založit proto, abychom pro naši unikátní vesnici mohli dělat více. Bylo nutné získat pro uskupení právní identitu, která by umožnila  získat dotační prostředky na projekty, které chceme společně realizovat, a které jsou nad rámec našich „dobrovolnických“ finančních možností,  i nad rámec omezeného obecního rozpočtu malé obce.“

Kategorie

  • Setkání
  • Vzdělání
  • Práce s dětmi/mládeží
  • Ochrana přírody
  • Architektura / Památková péče
  • Hudba / Umění
  • Řemeslo
  • Volný čas

Kontaktní osoba

Lucie Šancová

Kontakt

Sousedský spolek Merboltice, o.s.
Merboltice 22
CZ-405 02 Děčín
Telefon: + 420 776 774 441
sousede.sdruzeni@gmail.com
http://www.spolekmerboltice.cz

Jazyky iniciativ

DE / EN / CZ

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu