CZ | Česká Lípa

Spolek Drobné památky severních Čech

Bürgerinitiative Kleine Denkmäler Nordböhmens

„Die kleinen Denkmäler, Kapellen […] usw. sind charakteristische Wahrzeichen der nordböhmischen Landschaft  […] Leider sind viele dieser Denkmäler […] bereits zerstört oder stark beschädigt, da sich in den fast 50 Jahre niemand mehr um ihre Erhaltung kümmerte […]. Es hat sich deshalb eine Gruppe von Personen […] zusammengeschlossen und im Dezember 2002 die Bürgervereinigung Kleine Denkmäler Nordböhmens […] gegründet […]. Diese Bürgerinitiative hat sich nicht nur die Dokumentation dieser Denkmäler, sondern vor allem auch ihre Renovierung und Instandhaltung zum Ziel gesetzt.”

Kategorie

  • Setkání
  • Architektura / Památková péče

Kontaktní osoba

Miroslav Pröller

Kontakt

Spolek Drobné památky severních Čech
Náměstí T.G.M. 169
CZ-470 01 Česká Lípa
miroslav.proller@cmail.cz
http://www.pamatky.ceskalipa.org/

Jazyky iniciativ

CZ

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu