CZ | Chomutov

Hotel Sudety

„Der Zweck unseres Projektes ist die Rehabilitation der Bezeichnung SUDETY (SUDETENLAND), die bis zum Jahr 1974 offiziell verboten war. […] Unsere Bestrebung ist es, diesen Begriff unter üblich benutzte Ausdrücke zurückzusetzen und endlich seinen politischen Nachgeschmack zu beseitigen. Das ist auch der Hauptgrund für die Entstehung unseres Projektes, dessen erster Akt die Umbenennung dieses Hotels war. […] Gleichzeitig entsteht im Hotelgelände ein symbolisches Artefakt: Der Punkt der Versöhnung. […] Der Punkt der Versöhnung soll zu einer Stätte werden, wo man die Möglichkeit haben wird, seine Feindschaft, Vorurteile und Intoleranz abzubauen.“

Kategoria

  • Spotkanie
  • Edukacja
  • Muzyka / Sztuka
  • Rekreacja

Osoba do kontaktu

Jan Kubricht

Kontakt

Hotel Sudety
Čelakovského 4297
CZ-430 01 Chomutov
Telefon: +420 725 132 422 | 420 725 132 422
recepce@hotelsudety.cz
http://www.hotelsudety.cz

Social Media

Języki inicjatyw

DE / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu