CZ | Most

Podkrušnohorské technické muzeum Most

Podrudawskie Muzeum Techniki, Most

„V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubiném dole Julius III Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Posláním muzea je rozšíření možností cestovního ruchu o unikátní objekt v historickém prostředí, zajištění kulturních akcí a obohacení společenského života regionu. Specifickým cílem je vytvoření zóny průmyslových a technických památek podkrušnohorského regionu, zaměřených konkrétně na obory hlubinného a povrchového dobývání v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, úprava a jiné využití uhlí, nebo chemický průmysl. Expozice ukáží zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.”

Kategoria

  • Edukacja
  • Architektura / Ochrona zabytków

Osoba do kontaktu

Zbyněk Jakš

Kontakt

Podkrušnohorské technické muzeum Most
Budovatelů 2830 (budova VÚHU)
CZ-434 37 Most
Telefon: +420 601 338 197
zbynekjaks@seznam.cz
http://www.ptm.cz

Social Media

Języki inicjatyw

CZ

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu