CZ | Praha 2

Antikomplex z.s.

„Antikomplex versucht durch seine Arbeit zu einem Umdenken in der tschechischen Gesellschaft beizutragen. Wir bemühen uns um eine Gesellschaft, die sich aus wirklich freien und zugleich verantwortungsvollen Bürgern zusammensetzt. […] Wir versuchen Wege zu finden, über die sich Einzelne, aber auch die Gesellschaft, von der Auf-sich-Bezogenheit befreien können, in der wir lange Zeit durch die einseitige Betonung unserer eigenen, nationalen Siege oder Niederlagen in der Vergangenheit oder des wirtschaftlichen Wachstums und persönlichen Konsums in der Gegenwart bekräftigt wurden.“

Kategorie

  • Setkání
  • Práce s dětmi/mládeží

Kontaktní osoba

Terezie Vávrová

Kontakt

Antikomplex z.s.
Vyšehradská 49
CZ-128 00 Praha 2
vavrova@antikomplex.cz
http://www.antikomplex.cz/

Social Media

Jazyky iniciativ

CZ / DE / EN

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu