DE | Adorf

Michaeliskindergarten – MIKITA

„Als Träger unserer Kindertagesstätte fungiert die Ev.-Luth. St.-Michaeliskirchgemeinde in Adorf. Gemäß ihrem christlichen Verständnis möchte sich die Gemeinde in das Leben der Stadt sowie der umliegenden Ortschaften einbringen, für die Menschen da sein und gesellschaftliche Mitverantwortung übernehmen […]. Aus diesem Bewusstsein und aus der Notlage der überlasteten städtischen Einrichtungen heraus, entschloss sich die Kirchgemeinde für insgesamt 84 Kinder […] eine neue, evangelische Kindertagesstätte zu bauen. […] Wir arbeiten international, indem wir unsere Kindergartenpartnerschaft mit der tschechischen skolka (Vorschule) in Krasna gestalten und spielerisch mit dem Tschechischen vertraut werden.“

Kategorie

  • Setkání
  • Vzdělání
  • Práce s dětmi/mládeží

Kontaktní osoba

Robin Jakob

Kontakt

Michaeliskindergarten – MIKITA
Am Alten Acker 29
DE-08626 Adorf
Telefon: + 49 37423 500684
mail@kita-adorf.de
http://www.kita-adorf.de/mikita

Jazyky iniciativ

DE

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu