DE | Herrnhut / OT Großhennersdorf

Umweltbibliothek Großhennersdorf

Environmentální knihovna Großhennersdorf

„Die Umweltbibliothek Großhennersdorf […] ist 1987 […] aus oppositionellen Zusammenhängen heraus gegründet worden. […] Insbesondere zwei gesetzliche Regelungen führten zu einer kontinuierlichen Förderung in der Höhe einer Grundsicherung: die Gründung des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien in Folge des Sächsischen Kulturraumgesetzes aus dem Jahre 1994 […]. In diesem Prozess wurde unsere Bibliothek eine Spezialbibliothek mit im wesentlichen zwei Arbeitsschwerpunkten, dem Kompetenzzentrum Osteuropa und dem Geistig-Kulturellen Wissensspeicher. […] Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten […] 2002 erhielt der Verein […] die Möglichkeit und den Auftrag eines von drei überregionalen Archiven der Bürgerbewegung im Freistaat Sachsen zu führen.“

Kategorie

  • Setkání
  • Vzdělání
  • Práce s dětmi/mládeží
  • Ochrana přírody
  • Architektura / Památková péče

Kontaktní osoba

Andreas Schönfelder

Kontakt

Umweltbibliothek Großhennersdorf
Am Sportplatz 3
DE-02747 Herrnhut / OT Großhennersdorf
mail@umweltbibliothek.com
http://www.umweltbibliothek.org

Jazyky iniciativ

DE

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu