CZ | Jablonné v Podještědí

Centrum svaté Zdislavy z.s.

Centrum św. Zdzisławy

„Centrum svaté Zdislavy je nezisková organizace pracující v úzké spolupráci s římskokatolickou farností a dominikánským klášterem v Jablonném v Podještědí. Centrum svaté Zdislavy několik let provozuje divadelní spolek Bří v hábitu, dramatický kroužek, taneční folklórní soubor Patašpička, pět jazykových kurzů.“

Kategoria

  • Spotkanie
  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Architektura / Ochrona zabytków
  • Muzyka / Sztuka
  • Rekreacja
  • Sport

Osoba do kontaktu

Barbora Spalová

Kontakt

Centrum svaté Zdislavy z.s.
Klášterní 33
CZ-47125 Jablonné v Podještědí
centrum.zdislava@gmail.com
http://www.centrumzdislava.eu

Języki inicjatyw

CZ / DE / EN

Projekt / Partner

Hillersche Villa Zittau

Schkola.de

kronenkino

Freiraum Zittau

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu