DE | Görlitz

Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury

„Die Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS) ist eine private und gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Görlitz. Durch die Stiftung soll das Bemühen um das Zusammenwirken von Deutschland und Polen kontinuierlich gefördert werden. Dabei setzt die Stiftung auf den Dialog und den gegenseitigen kulturellen Austausch. […] Die deutsch-polnische Freundschaft weiter auszubauen, ist das vornehmste Ziel der DPS, die damit einen Beitrag zum Zusammenwachsen von Europa leisten will.“

Kategoria

  • Architektura / Ochrona zabytków

Osoba do kontaktu

Dr. Peter Schabe

Kontakt

Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz
Karpfengrund 1
DE-02826 Görlitz
deutsch-polnische-stiftung@denkmalschutz.de
http://www.deutsch-polnische-stiftung.de

Języki inicjatyw

DE / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu