DE | Mulda/Sa. OT Zethau

Grüne Schule Grenzenlos e.V. Zethau

Stowarzyszenie Zielona Szkoła Bez Granic

„Wir sind ein internationales Naturerlebniszentrum und bieten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren vielseitige Möglichkeiten, die Umwelt zu entdecken und Naturerkenntnisse zu vertiefen. Umrahmt von der reizvollen Landschaft des Erzgebirges erwarten euch und Sie Erlebnisse, die sich einprägen und zu einer positiven Lebenseinstellung beitragen.“

Kategoria

  • Spotkanie
  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Ochrona przyrody
  • Muzyka / Sztuka

Osoba do kontaktu

Christoph Weidensdorfer

Kontakt

Grüne Schule grenzenlos e.V.
Zethau 93
DE-09619 Mulda/Sa. OT Zethau
info@gruene-schule-grenzenlos.de
http://www.gruene-schule-grenzenlos.de/

Języki inicjatyw

CZ / DE / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu