CZ | Boleboř

Horský Klub Lesná, z. s.

Stowarzyszenie Klub Górski Lesná

„Der Bergklub Lesná ist gemäß den Gesetzen über Bürgervereinigungen am 19. September 2009 eingetragen worden. Dieser Sportklub nennt sich mit ganzem Namen Bergklub Lesná im Erzgebirge e.V. […] Die Hauptaufgabe des Bergklubs ist die Entwicklung von günstigen Bedingungen für die Ausübung des Skilaufens, des Wanderns, des Radfahrens usw.“

Kategoria

  • Spotkanie
  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Ochrona przyrody
  • Architektura / Ochrona zabytków
  • Rekreacja
  • Sport

Osoba do kontaktu

Antonín Herzán

Kontakt

Horský Klub Lesná, z. s.
Lesná 22, Lesná
CZ-341 21 Boleboř
Telefon: +420 476 000 334
info@horskyklublesna.cz
http://www.horskyklublesna.cz/cz/uvod/o-klubu

Języki inicjatyw

CZ / DE / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu