CZ | Chomutov

Kulturní a sociální centrum Kuprospěchu

Kulturní a sociální centrum Kuprospěchu

„Občanské sdružení Kuprospěchu bylo registrováno 10. 12. 2003, činnost začalo vyvíjet od začátku roku 2004. Tvoří jej mladí lidé, většinou studenti a absolventi vysokých a středních škol. Nepodléháme negativním pocitům ze života na severu Čech, který se stále vzpamatovává z následků dřívější ničivé industrializace. Rozhodli jsme se tuto oblast neopustit, jak je u mladých lidí zvykem, a svou aktivitou přispět ke zlepšení kvality života v Ústeckém kraji, zvláště na Chomutovsku. Naše činnost směřuje ke kulturní a sociální regeneraci lokality (v dříve devastovaném Ústeckém kraji zatím probíhá zejména ekonomická a fyzická regenerace prostoru, je třeba ale „regenerovat” také místní komunity).”

Kategoria

  • Spotkanie
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Muzyka / Sztuka

Osoba do kontaktu

Mirek Koranda

Kontakt

Kulturní a sociální centrum Kuprospěchu
Bělohorská 10
CZ-430 01 Chomutov
Telefon: +420 739 320 640
info@kuprospechu.org
http://www.kuprospechu.org

Social Media

Języki inicjatyw

CZ / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu