Deutschland | Görlitz

Meetingpoint Music Messiaen e.V.

Der Meetingpoint Music Messiaen e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Stalag VIII A auf beiden Seiten der Neiße wieder ins öffentliche Bewusstsein zu heben. Der Verein bezieht sich dabei auf den französischen Komponisten Olivier Messiaen (1908-1992), der im Stalag VIII A inhaftiert war. Weitere Schwerpunkte sind internationale Jugendbegegnungen, musikpädagogische Projekte sowie die Erforschung der Geschichte des Stalag VIII A.

Kategoria

  • Spotkanie
  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Ochrona przyrody
  • Muzyka / Sztuka
  • Polityka

Osoba do kontaktu

Frank Seibel

Kontakt

Meetingpoint Music Messiaen e.V.
Demianiplatz 40
Deutschland-02816 Görlitz
Telefon: 0049 3581 661269
info@themusicpoint.net
http://www.meetingpoint-music-messiaen.net/

Social Media

Języki inicjatyw

DE/EN/PL

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu