CZ | Ústí nad Labem, Střekov

Modrá hřebenovka

Niebieska Grzebieniówka

„Schon im Jahr 1904 wurde der Blaue Kammweg von der Schneekoppe über das Riesengebirge bis zum Erzgebirge erschlossen, markiert und beschrieben. So wurde auf dieser abwechslungsreichen Strecke, die zu großen Teilen auf den Kammwegen der einzelnen Gebirge verläuft, eine durchgehende Wanderverbindung vom Riesengebirge bis zum Erzgebirge geschaffen.“

Kategoria

  • Spotkanie
  • Architektura / Ochrona zabytków
  • Muzyka / Sztuka
  • Rekreacja
  • Sport

Osoba do kontaktu

Milan Pištěk

Kontakt

Modrá hřebenovka
Ústecká kulturní platforma 98 Varšavská 767/7
CZ-40003 Ústí nad Labem, Střekov
info@ukp98.cz
http://www.kammweg.cz/

Języki inicjatyw

CZ / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu