DE | Görlitz

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung

Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich

„Die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa) wurde im September 2014 im Landkreis Görlitz eingerichtet. Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus fungieren wir als Schnittstelle zur sachsenweiten Vernetzung aller für die frühe nachbarsprachige Bildung relevanten Akteure aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Verwaltung.“

Kategoria

  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą

Osoba do kontaktu

Dr. Regina Gellrich

Kontakt

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung
Bahnhofstraße 24
DE-02826 Görlitz
Telefon: +49 3581 663 9307
nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
http://www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Social Media

Języki inicjatyw

DE / EN / PL

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu