Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

Vedoucí projektu: Ira Spieker
Zpracovali: Sarah Kleinmann, Arnika Peselmann

Historický vývoj v česko-německo-polském pohraničí ovlivnilo v 20. a 21. století několik výrazných předělů, které zanechaly svou stopu nejen v tomto regionu a krajině, ale i v životech jejich obyvatel.

Během svého života se obyvatelé museli přizpůsobit převratným změnám, kdy se změnily prostorové i politicko-ideologické rámce a limity jejich světa. Dodnes zde dochází ke konkurenci, překrývání a vzájemnému ovlivňování jednotlivých konceptů kultury paměti.

Výzkumný projekt „Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí“ provádí kvalitativní analýzu transnacionálních kontaktů a zjišťuje, jak se vytváří historie, jak se vyjednává o současnosti a jaké vzájemné vlivy a formy sbližování, výměny a vymezování můžeme v pohraničí nalézt.

Analýze jsou podrobeny institucionalizované i neformální iniciativy v oblasti kultury, sportu a občansko-společenských aktivit a propojení mezi místními městy a obcemi.

Součástí mediální analýzy jsou také městské a institucionální webové stránky, sociální média, tištěné publikace a televizní produkce. Plánují se rozhovory s organizátory a organizátorkami přeshraničních aktivit, jež objasní motivy, možnosti i omezení jejich jednání a jejich přístupy.

Výzkum přeshraničních iniciativ a aktivit se provádí formou participačního pozorování. Recepce, případně využití jednotlivých nabídek se zjistí pomocí dotazníku. Nashromážděný materiál bude poté zpřístupněn pro další studie na webovém portálu „Lebensgeschichtliches Archiv für Sachsen“.

V rámci toho projektu vzniká trojjazyčná webová stránka, která bude informovat o česko-německo-polském pohraničí a poslouží jako platforma pro propojení aktérů a dokumentaci výsledků a průběhu celého výzkumu.

Doba trvání tohoto projektu jsou dva roky (9/2015 až 8/2017). Projekt je podporován zmocněncem německé spolkové vlády pro kulturu a média (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien) a Saským ministerstvem vědy a umění (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst). Kooperačními partnery jsou nadace Brücke|Most a Evropské centrum umění (Europäisches Zentrum der Künste Dresden, Hellerau).

Kontakt

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.

Zellescher Weg 17
DE-01069 Dresden

Telefon: +49 351 436 1645
Email: kontaktzonen@isgv.de
Internet: http://www.isgv.de

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu