Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

Kierownictwo projektu: Ira Spieker
Opracowanie: Sarah Kleinmann, Arnika Peselmann

Procesy historyczne w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym w XX i XXI wieku determinowane są przez cezury, które wpisały się w region i w krajobraz, a także w biografie ich uczestników. W ciągu jednego jedynego życia konieczne było dokonanie znaczącej adaptacji; uwarunkowania i ograniczenia zmieniły się zarówno w wymiarze przestrzennym,  jak i polityczno-ideologicznym. Koncepcje kultury pamięci do dziś konkurują ze sobą, nawzajem się nakładają i przenikają.

Projekt badawczy „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym“ ma na celu dokonanie jakościowej analizy kontaktów transnarodowych i stawia pytania o to, jakie miejsce zajmuje historia i jak debatuje się o współczesności, jakie wzajemne wpływy, formy zbliżenia, wymiany i rozgraniczenia istnieją w regionie przygranicznym. W tym celu badane są instytucjonalne, a także nieformalne inicjatywy w dziedzinie kultury, sportu i zaangażowania społecznego oraz lokalne usieciowienia miast i gmin.

Analiza medialna koncentruje się na stronach internetowych miast i instytucji oraz na mediach społecznościowych, publikacjach drukowanych i produkcjach telewizyjnych.  Planowane są wywiady z uczestnikami działań transgranicznych, mające na celu pokazanie ich motywacji, obszarów działań i założeń ich zaangażowania. Monitorowanie inicjatyw i działań transgranicznych przewidziane jest w formie obserwacji uczestniczących; recepcja względnie konsumpcja poszczególnych ofert zostanie ujęta w oparciu o badania ankietowe. Zebrany materiał ma być potem udostępniony do dalszych badań na portalu internetowym „Lebensgeschichtliches Archiv für Sachsen“.

W ramach projektu powstaje trójjęzyczna strona internetowa, zawierająca informacje o inicjatywach w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym, która może służyć jako platforma do usieciowienia, a poza tym dokumentuje rezultaty przebiegu badań.

Projekt planowany jest na dwa lata (9/2015 do 8/2017) i finansowany przez Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów oraz Saksońskie Ministerstwo Nauki i Sztuki. Partnerami współpracującymi są Fundacja Brücke|Most oraz Europejskie Centrum Sztuki w Dreźnie, Hellerau.

Kontakt

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.

Zellescher Weg 17
DE-01069 Dresden

Telefon: +49 351 436 1645
E-Mail: kontaktzonen@isgv.de
Internet: http://www.isgv.de

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu