CZ | Chomutov

Hotel Sudety

„Der Zweck unseres Projektes ist die Rehabilitation der Bezeichnung SUDETY (SUDETENLAND), die bis zum Jahr 1974 offiziell verboten war. […] Unsere Bestrebung ist es, diesen Begriff unter üblich benutzte Ausdrücke zurückzusetzen und endlich seinen politischen Nachgeschmack zu beseitigen. Das ist auch der Hauptgrund für die Entstehung unseres Projektes, dessen erster Akt die Umbenennung dieses Hotels war. […] Gleichzeitig entsteht im Hotelgelände ein symbolisches Artefakt: Der Punkt der Versöhnung. […] Der Punkt der Versöhnung soll zu einer Stätte werden, wo man die Möglichkeit haben wird, seine Feindschaft, Vorurteile und Intoleranz abzubauen.“

Kategorie

  • Setkání
  • Vzdělání
  • Hudba / Umění
  • Volný čas

Kontaktní osoba

Jan Kubricht

Kontakt

Hotel Sudety
Čelakovského 4297
CZ-430 01 Chomutov
Telefon: +420 725 132 422 | 420 725 132 422
recepce@hotelsudety.cz
http://www.hotelsudety.cz

Social Media

Jazyky iniciativ

DE / EN

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu