PL | Lubawka

Parada: Dom Trzech Kultur

Parada: Haus der drei Kulturen

„In Verbindung mit Sonnenkollektoren und Biokläranlage gehört Parada inzwischen zur hiesigen Landschaft wie Bäche, Bäume und Wiesen. Aber dies ist nicht alles. Parada führt einen sanften, sensiblen Dialog mit seiner Umgebung. Um die umliegenden Ruinen und entlang der Bäche vergrößert es sein Areal. Diese Ruinen sind wichtiges Element der künstlerischen und pädagogischen Arbeit in Parada. Es ist eine neue Komponente des entstehenden geistigen und künstlerischen Raumes – des Heimes Parada. Es ist ästhetisches und pädagogisches Angebot für polnische, tschechische und deutsche Schulen im Grenzraum.“

Kategorie

  • Vzdělání
  • Práce s dětmi/mládeží
  • Hudba / Umění

Kontaktní osoba

Beata Justa, Grzegorz Potoczak

Kontakt

Parada: Dom Trzech Kultur
Niedamirów 35
PL-58 420 Lubawka
Telefon: +48 75 746 60 21 | +48 603 76 20 17
parada.pl@wp.pl
http://www.parada.xtr.pl

Jazyky iniciativ

PL / DE / CZ

Projekty / Partneři

Lanterna futuri

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu