PL | Lubawka

Parada – Dom Trzech Kultur

Parada: Haus der drei Kulturen

„In Verbindung mit Sonnenkollektoren und Biokläranlage gehört Parada inzwischen zur hiesigen Landschaft wie Bäche, Bäume und Wiesen. Aber dies ist nicht alles. Parada führt einen sanften, sensiblen Dialog mit seiner Umgebung. Um die umliegenden Ruinen und entlang der Bäche vergrößert es sein Areal. Diese Ruinen sind wichtiges Element der künstlerischen und pädagogischen Arbeit in Parada. Es ist eine neue Komponente des entstehenden geistigen und künstlerischen Raumes – des Heimes Parada. Es ist ästhetisches und pädagogisches Angebot für polnische, tschechische und deutsche Schulen im Grenzraum.“

Kategoria

  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Muzyka / Sztuka

Osoba do kontaktu

Beata Justa, Grzegorz Potoczak

Kontakt

Parada: Dom Trzech Kultur
Niedamirów 35
PL-58 420 Lubawka
Telefon: +48 75 746 60 21 | +48 603 76 20 17
parada.pl@wp.pl
http://www.parada.xtr.pl

Języki inicjatyw

PL / DE / CZ

Projekt / Partner

Lanterna futuri

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu