DE | Löbau

TOPOMOMO – Topographie der Moderne

TOPOMONO – Topografie moderní éry

„Das frühe 20. Jahrhundert war eine Zeit der Entdeckungen, des technischen Fortschritts und der gesellschaftlichen Veränderungen. Bahnbrechende Erfindungen verbesserten die Lebensbedingungen der Bevölkerung – und prägen bis heute unseren Alltag. Neue Anforderungen, aber auch neue Möglichkeiten brachten eine Architekturepoche hervor, die bis heute die Baukultur bestimmt: die Moderne. Sie hat auch in dem geschichtsträchtigen deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck ihre Spuren hinterlassen. Aufgrund der territorialen Randlage sind viele der Bauten in diesem Projekt bis heute weitgehend unentdeckt. TOPOMOMO hat die erhaltenen Wohnbauten, Schulen, Fabriken, Rathäuser und Kirchen im Dreiländereck untersucht und erzählt nun ihre Geschichten. […] Anliegen von TOPOMOMO ist es, diese besonderen Bauten zu dokumentieren und den Grundstein für ein grenzübergreifendes Netzwerk zu legen.“

Kategorie

  • Architektura / Památková péče

Kontaktní osoba

Claudia Muntschick

Kontakt

Stiftung Haus Schminke
Kirschallee 1b
DE-02708 Löbau
info@topomomo.eu
http://www.topomomo.eu

Jazyky iniciativ

CZ / DE / EN

Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

„Bordernetwork.eu“ je spoluprací mezi Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), tj. Ústavem pro saské dějiny a folkloristiku sídlícím v Drážďanech a Muzeem města v Ústí nad Labem. Trojjazyčné provedení webové stránky zviditelňuje iniciativy a instituce, které působí v německo-česko-polském pohraničí. Soustředí se přitom na spolupráci v oblastech sportu, kultury, společenské i environmentální angažovanosti, školství a dějiny jakož i památkovou péči, které jsou hojně poskytování v dobrovolnickém režimu. Kromě informací o této pestré nabídce je cílem poskytnout možnosti pro vzájemné propojení.

Na webových stránkách naleznete informace k

  • probíhajícím německo-českým, německo-polským a polsko-českým projektům
  • iniciativám a institucím, které působí napříč hranicím.

Vyhledávat je možné jak pomocí mapy, tak prostřednictvím tabelárního seznamu.

Webové stránky prochází pravidelnými aktualizacemi. Nárok na jejich úplnost však neexistuje. Zaznamenávají se zde inciativy, které daly najevo svůj zájem a svůj souhlas. Jedná se přitom výhradně o aktuálně probíhající aktivity; ukončené činnosti se tudíž neuvádějí.

Rádi začleníme nové iniciativy, instituce a projekty. Abychom tak mohli učinit, jsme odkázání na Vaši pomoc! Spojte se, prosím, s námi: těšíme se na Váš email na adrese kontaktzonen@isgv.de

Nápad a realizace webových stránek jsou výsledkem výzkumného projektu „Kontaktzonen. Kulturelle Praktiken im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzraum“ , Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v německo-česko-polském pohraničí. na ústavu ISGV.

Koncepci a programování webových stránek podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 

» Popis projektu