DE | Löbau

TOPOMOMO – Topographie der Moderne

TOPOMOMO – Topografia Modernizmu

„Das frühe 20. Jahrhundert war eine Zeit der Entdeckungen, des technischen Fortschritts und der gesellschaftlichen Veränderungen. Bahnbrechende Erfindungen verbesserten die Lebensbedingungen der Bevölkerung – und prägen bis heute unseren Alltag. Neue Anforderungen, aber auch neue Möglichkeiten brachten eine Architekturepoche hervor, die bis heute die Baukultur bestimmt: die Moderne. Sie hat auch in dem geschichtsträchtigen deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck ihre Spuren hinterlassen. Aufgrund der territorialen Randlage sind viele der Bauten in diesem Projekt bis heute weitgehend unentdeckt. TOPOMOMO hat die erhaltenen Wohnbauten, Schulen, Fabriken, Rathäuser und Kirchen im Dreiländereck untersucht und erzählt nun ihre Geschichten. […] Anliegen von TOPOMOMO ist es, diese besonderen Bauten zu dokumentieren und den Grundstein für ein grenzübergreifendes Netzwerk zu legen.“

Kategoria

  • Architektura / Ochrona zabytków

Osoba do kontaktu

Claudia Muntschick

Kontakt

Stiftung Haus Schminke
Kirschallee 1b
DE-02708 Löbau
info@topomomo.eu
http://www.topomomo.eu

Języki inicjatyw

CZ / DE / EN

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu