CZ | Děčín

Sousedský spolek Merboltice, o.s.

Sąsiedzkie Stowarzyszenie Merboltice

„Občanské sdružení Sousedský spolek Merboltice, o.s. (registrováno Ministerstvem vnitra v červenci 2011) bylo založeno členy neformální občanské iniciativy „Vaši sousedé”, v rámci které jsme realizovali projekty a akce v Merbolticích v letech 2006 – 2011. Občanské sdružení jsme se rozhodli založit proto, abychom pro naši unikátní vesnici mohli dělat více. Bylo nutné získat pro uskupení právní identitu, která by umožnila  získat dotační prostředky na projekty, které chceme společně realizovat, a které jsou nad rámec našich „dobrovolnických“ finančních možností,  i nad rámec omezeného obecního rozpočtu malé obce.“

Kategoria

  • Spotkanie
  • Edukacja
  • Praca z dziećmi i młodzieżą
  • Ochrona przyrody
  • Architektura / Ochrona zabytków
  • Muzyka / Sztuka
  • Rzemiosło
  • Rekreacja

Osoba do kontaktu

Lucie Šancová

Kontakt

Sousedský spolek Merboltice, o.s.
Merboltice 22
CZ-405 02 Děčín
Telefon: + 420 776 774 441
sousede.sdruzeni@gmail.com
http://www.spolekmerboltice.cz

Języki inicjatyw

DE / EN / CZ

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu