CZ | Česká Lípa

Spolek Drobné památky severních Čech

Inicjatywa Obywatelska Małe Zabytki Północnych Czech

„Die kleinen Denkmäler, Kapellen […] usw. sind charakteristische Wahrzeichen der nordböhmischen Landschaft  […] Leider sind viele dieser Denkmäler […] bereits zerstört oder stark beschädigt, da sich in den fast 50 Jahre niemand mehr um ihre Erhaltung kümmerte […]. Es hat sich deshalb eine Gruppe von Personen […] zusammengeschlossen und im Dezember 2002 die Bürgervereinigung Kleine Denkmäler Nordböhmens […] gegründet […]. Diese Bürgerinitiative hat sich nicht nur die Dokumentation dieser Denkmäler, sondern vor allem auch ihre Renovierung und Instandhaltung zum Ziel gesetzt.”

Kategoria

  • Spotkanie
  • Architektura / Ochrona zabytków

Osoba do kontaktu

Miroslav Pröller

Kontakt

Spolek Drobné památky severních Čech
Náměstí T.G.M. 169
CZ-470 01 Česká Lípa
miroslav.proller@cmail.cz
http://www.pamatky.ceskalipa.org/

Języki inicjatyw

CZ

Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym

„Bordernetwork.eu“ jest kooperacją między Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii (ISGV) w Dreźnie i Muzeum Miejskim (Muzeum města) w Uściu nad Łabą. Trójjęzyczna strona internetowa prezentuje inicjatywy i instytucje, które na pograniczu niemiecko-czesko-polskim działają transgranicznie. W centrum zainteresowania znajduje się współpraca w dziedzinie sportu, kultury, zaangażowania w politykę społeczną i ekologiczną, edukacji oraz historii i ochrony zabytków, prowadzona często w ramach pracy społecznej. Obok informacji o różnorodnych propozycjach strona ma oferować możliwość wzajemnego sieciowania.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje:

  • o bieżących projektach niemiecko-czeskich, polsko-niemieckich i polsko-czeskich
  • o inicjatywach i podmiotach, działających transgranicznie.

Wyszukiwanie możliwe jest zarówno przy pomocy mapy, jak i listy sporządzonej w formie tabeli.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Niemniej jednak nie gwarantuje się jej kompletności. Zamieszczane są inicjatywy, które wykazały zainteresowanie i wyraziły swoją zgodę. Ponadto dotyczy wyłącznie obecnego zaangażowania, dlatego zakończone działania nie są zamieszczane.

Chętnie będziemy uwzględniać nowe inicjatywy, organizatorów i projekty. Liczymy przy tym na Państwa pomoc! Prosimy o kontakt i cieszymy się na Państwa maile na adres kontaktzonen@isgv.de

Pomysł i realizacja strony internetowej powstała w ISGV w ramach projektu badawczego „Strefy kontaktu. Praktyki kulturowe w niemiecko-czesko-polskim regionie przygranicznym”.

Koncepcja i utworzenie strony internetowej zostały wsparte finansowo przez Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

 

» Opis projektu